x Potilasturvallisuutta edistävän toimintamallin yhteistoiminnallinen suunnittelu The Foresight framework -mallia soveltaen EVICURES-hankkeessa Open access logo Link logo

Mari Salminen-Tuomaala

Foresight Volume 5, Issue 3, Pages 10–21, DOI: 10.1108/14636680310698379

  • 158 Mendeley readers

Geographics of Mendeley readers

By country: 22

Unknown: 136


Readers by professional status:


Readers by discipline:

Site data sourced from Altmetric.com and CSC (VIRTA)